Smålands-Tidningen's logotype

Smålands-Tidningen

Local News · Eksjö, Sweden

Mått och maxvikt för våra format

Filtyp
Annonsmaterialet kan bestå av bildfiler (GIF/JPG/PNG), Flashfiler (SWF) och/eller HTML 5.
Ljud
Vid användning av ljud måste det finnas en start- och stoppknapp. Ljudet ska vara avslaget vid start och måste aktiveras av användaren. Det är inte tillåtet att starta ljudet vid så kallad mouse-over.
Adserver
Hallpressen använder annonshanteringssystemet CXENSE.

Generella regler

Funktionalitet
Annonsören ansvarar för annonsmaterialets funktionalitet och utformning. Annonser som stör det redaktionella innehållet eller orsakar tekniska problem för besökarna tas bort från sidan.

Annonsutrymme
Annonsen placeras i en ljusgrå ruta (Color Hex: #EEEEEE)
på sajten. För bästa synlighet rekommenderas därför en tydligt markerad ram runt annonsen.

Leverans av material
Annonsmaterialet ska vara oss tillhanda senast två arbets- dagar innan kampanjstart. Vid försenad leverans kan inte kampanjstart i tid garanteras. Vid leverans av material ska samtliga länkar samt vilken annonsör och kampanj materialet avser bifogas.

HTML5
Annonser ska innehålla clickTag med funktionen window. open(”http://www.adress.com”,”_blank”); och måste vara responsiva.

Bildannonser (GIF/JPG/PNG)

Det finns inga speciella krav på bildannonser förutom att bildens dimensioner och maxvikt inte får överskridas.
Click the button on products to create an inquiry